USD/NOK på vei under 6 kr

Dollarkursen er nå på rask vei under 6 kr, vi forventer dette på relativt kort sikt. Vær forberedt på en dollarkurs på 5-tallet når som helst. Dette vil gi hele forsider i Dagens Næringsliv og sette i gang en ny stor debatt om norsk konkurransekraft mm.

Vi anbefaler våre lesere å forberede seg på et nytt regime med en svakere USD og posisjonere seg for dét.
Dette gjelder spesielt norske eksportbedrifter med store inntekter i USD.

Den fallende dollarkursen vil også påvirke Norges oljeintekter negativt, målt i kroner.

Share
This entry was posted in Finans. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.