Minoriteten har alltid retten

J.K. Baltzersen i Farmanns redaksjon har idag – på 100-årsdagen for Henrik Ibsens bortgang – en artikkel om Ibsen som antidemokrat og individualist hos LewRockwell.com.

For nordmenn og andre som forstår norsk anbefales Ibsen på norsk. Mange av Ibsens brever, artikler og taler kan finnes her.

Vi gjengir her noen av artikkelens sitater på norsk. Sitatene er delvis hentet fra ”moderniserte” kilder, og denne ”modernisering” er det forsøkt å veie opp for.


Ibsens linjer om grenser for fedrelandet:

Sålangt min digtning tænder sind i brand,
sålangt går grænsen for mit fædreland.

Skolemesteren i Brand om politikk i et nøtteskall:

Hva der blir gjort, det raker ingen;
at der blir gjort, – se, det er tingen; –

Prosten i Brand om Staten, frihet og likhet:

Se, staten er, hva knapt De aner,
nøyaktig halv republikaner;
den hader frihed som en sot,
men ynder likhed såre godt;
dog likhed vinnes aldri før
hver ujevnhed er niveleret, –

Catalina om tyranni i Roma:

I Roma tror I retferd er at finde?
Vend om! Dra hjem! Her råder tyranni
og uretferd langt mer end nogensinde.
En republik av navnet er det vel;
og dog, hver borger er en bunden slave,
forgjældet, og avhengig som en træl
av et senat – til fals for gunst og gave.
Forsvundet er den fordums samfunds-ånd,
det frisind Roma hadde før i eie; –
liv, sikkerhed, er av senatets hånd
en nåde som med guld man må opveie.
Her gjælder maktsprog, ei retferdighed,
den edle står av velden overskygget –

Til slutt bringer vi dr. Stockmanns treffende uttalelse om partivesen – eller snarere -uvesen:

Et parti, det er ligsom en kjøtkværn, det; det maler alle hodene sammen til en grøt; og derfor så blir de også grøthoder og kjøthoder, alle i hop!

Share
This entry was posted in Kommentar, Kultur, Politikk. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.