Random Walk?

I teorien er børsen en random walk. Det er et effektivt marked der all tilgjengelig informasjon er priset inn. Fra dag til dag kan man ikke si hvilken vei børsen vil gå. Det er en såkalt stokastisk prosess, umulig å forutsi. Det er derfor det i teorien ikke skal gå an å slå markedet på sikt, uten å ta høyere risiko.

Men, dette stemmer åpenbart ikke. Tirsdagens rekyl på over 7% på Oslo Børs henger helt åpenbart sammen med det tilsvarende store fallet dagene før, og spesielt dagen før.

So much for theory.

Share
This entry was posted in Finans. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.