USD viser styrke

USD viser styrke den seneste tiden. Flere forklaringsfaktorer blir dratt frem, blant annet at den seneste tidens turbulens gjør at amerikanere repatrioterer sine investeringer til USA. USD handles nå i 6,12 mot NOK. Vi mener USD skal ned på sikt. Denne styrken for USD tror vi derfor er høyst midlertidig. Dette er en god mulighet til å hedge sine bets mot USD. Vi er inne i en turbulent periode og det er ikke sikkert en slik mulighet kommer igjen.

Share
This entry was posted in Finans. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.