NHO: Hele oljeformuen kan gå tapt

Lav yrkesaktivitet blant innvandrere kan føre til enorme kostnader for Norge de neste tiår. Integreringspolitikken må legges om for å unngå alvorlige nasjonaløkonomiske problemer, mener NHO. (Aftenposten)

Denne saken engasjerer voldsomt, saken har fått flere hundre kommentarer på Aftenposten.

Share
This entry was posted in Politikk. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.