Norwegian Wood(-stock)

Har man sin gangvei mellom hjem og jobb gjennom Frognerparken forbi Frognerbadet, kan man ikke unngå å legge merke til Norwegian Wood(-stock).

At Sørlandets og Danmarks svar på Woodstock er milevis unna hovedstaden, blir en fattig trøst for hovedstadens borgere i disse dager.

Share
This entry was posted in Satire. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.