Den norske kronen svekker seg

Den norske kronen har svekket seg. Vi mener dette er en god mulighet til å hedge mot et fall i USD. Vårt råd om å selge USD mot NOK og CHF har gått feil vei, men CHF har fart en del bedre en NOK.
Valutakommentar i Dagens Næringsliv

Share
This entry was posted in Finans. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.