Selg Selg Selg!

For de som fremdeles skulle være i tvil.
Vi har nå begynt en klassisk resensjon. Klassisk Østerisk økonomisk teori sier at vi etter en kredittekspansjon nødvendigvis må få en kontraksjon. Denne kontraksjonen vil ta flere år å spille helt ut. Kreditt vil bli trukket tilbake i alle ledd i økonomien. FED og andre sentralbanker vil forsøke å motvirke dette med nye penger, men dette vil kun ha kortsiktig effekt.
Kreditt og pengemengde skal kraftig ned. Dette vil gi en kraftig nedgang på børsen, samt en kraftig nedgang i råvarepriser. Husprisene vil så falle betydelig, også i Norge.

De som sitter med aksjer, fond og har spekulert i eiendom anbefales å selge. Vi skriver nå 10 september 2007. Det er fremdeles mulig for mange å selge og komme seg ut.
Mange vil leve til å angre på at de ikke fulgte dette rådet.

Share
This entry was posted in Finans. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.