Florida rush

USD mot Euro er notert til tidenes laveste. Mot NOK står USD i 5,63 ned fra over 6 for kort tid siden.
Eiendom i Florida er i fritt fall, og vil falle mye mye mer (kan fort falle 20-40% fra toppen i 2006). Vi forventer et ras i Q2 2008. Flybiletter blir billigere til Florida.

Tilsammen kan dette skape mye muligheter, vi kan få et rush av nordmenn som kjøper eiendom i Florida. Målt i NOK kan eiendom i Florida koste halvparten i 2008 av hva det gjorde i 2006.

Det er utrolig hvilken luksus du får for NOK 1-3 mill i Florida (club, baseng, hottub, tenis mm), i Norge får du ingenting.

Do the math.

Share
This entry was posted in Finans. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.