« Mer enn en samfunnsøkonom - Trygve J. B. Hoff (1895-1982) | Main | Economics and Time »

Seadrill vs Staten

Vi har fulgt Seadrill saken. Begge parter har lagt frem sitt syn, det handler om tolkninger av hvor nære Seadrill og Carnegie står samt technicalities i selve loven.

Lovens intensjon er klar på at oppkjøper skal kjøpe ut på den høyeste pris han har betalt de seneste 6 måneder. Så er da spørsmålet om technicalities rundt hvordan oppkjøpet teknisk ble gjort og gjennomført gjør at reglene ikke kan tillempes. På mange måter ønsker vi at Fredriksen skal vinne frem, i deres verden har de rett og har ikke gjort galt. Vi har dessuten stor respekt for og sans for at man stiller Staten for rette - at noen har ressurser til å gjøre dette er befriende for alle oss andre.
Likevel tror vi ikke Seadrill vinner frem i denne saken. Seadrill og Carnegie har jobbet sammen en årrekke og har en implisitt forståelse seg imellom, dette vil dommeren legge til grunn. Dommeren vil deretter se på lovens intensjon, den er klart i favør av Staten. Børsnemnda har allerede besluttet en gang i sin egen (Statens) favør, det må ilegges viss vekt. Staten vinner.


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting