Markedskommentar 14 februar 2008

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GG1kv0NjkFg[/youtube]

Share
This entry was posted in Finans. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

One Comment

  1. Posted 19 February, 2008 at 3:59 pm | Permalink

    Har Lysglimt noen formening om hvor lenge denne oppgangen kan holde seg/hvor høyt vi kan tenkes å nå før det igjen snur?