Lysglimt Vinner Varemerket “FARMAND”

In english: Hans Lysglimt wins clean rights to the trademark “FARMAND”, resumes work to relaunch the magazine.

Lysglimt Vinner Varemerket “FARMAND”

Media-nettstedet KAMPANJE melder i dag at Hans Jørgen Lysglimt har vunnet varemerket “FARMAND”.

http://www.kampanje.com/medier/article374819.ece

Etter seks år med runder i Patentstyret har Hans Jørgen Lysglimt vunnet retten til varemerket “FARMAND”. Patenstyrets annen avdeling har i en 20 siders avgjørelse kommet frem til at Lysglimt’s registrering av varemerket blir stående.

“Vi fortsetter nå arbeidet med å relansere Farmand, nå som Farmann” sier Lysglimt, undertegnede.

Link til Patenstyrets annen avdelings avgjørelse (PDF):

http://www.farmann.no/farmanddocs/patentstyret.pdf

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Lysglimt Vinner “FARMAND”

Patentstyrets annen avdeling har avgjort at Hans Jørgen Lysglimt likevel vinner frem med retten til varemerket FARMAND.

Flere medier skrev i 2003 om Hans Jørgen Lysglimt’s relansering av det klassiske økonomi tidsskriftet Farmand. Lysglimt innregistrerte varemerket Farmand i 2002. Økonomisk Rapport klagde imidlertid registreringen inn til Patentstyret basert på ØR’s bruk av Farmandprisen, og fikk medhold i første runde. Etter over seks års saksgang vinner nå likevel Lysglimt saken i Patentstyrets annen avdeling. Lysglimt har under disse årene fortsatt arbeidet på internet og nå også på YouTube.

“Vi har siden lanseringen i 2002 vært på farmann.no med daglige markedskommentarer. Mitt i kredittkrisen har vi nå også lansert to YouTube video kanaler som har fått en flere hundre tusen besøk.” “Vi vil nå fortsette arbeidet med vårt epost newsletter, YouTube samt å komme ut som trykket tidsskrift.”

“I november 2007 anbefalte vi alle Farmann’s lesere å selge alt av aksjer samt å shorte det svenske aksjemarkedet. Den anbefalingen har slått til.”
Se publisert referanseartikkel:
http://www.lewrockwell.com/orig8/lysglimt1.html

Patentstyrets annen avdeling har gjort en omfattende drøfting på over tyve sider. “Rett og rimelighet vinner frem” sier Lysglimt. “Varemerket Farmand har ligget ubrukt siden klassiske Farmand gikk inn i 1989.” “Nå har vi tatt opp igjen ånden fra det gamle liberale, fremfor alt markedsliberale Farmand og viderefører den.”
“Som en klassisk liberaler i Farmand’s gamle ånd har vi hele tiden ment vi har den moralske retten på vår side og har fortsatt arbeidet med Farmand i seks år i forventning om å til slutt vinne frem”.
“Når vi nå relanserer benytter vi den språklig moderniserte staveformen “Farmann” som varemerkesrettslig sett er likestilt med vårt varemerke Farmand.” (se Patenstyrets avgjørelse).

Farmann har den Østerrikske Økonomiske skole som utgangspunkt, Friedrich von Hayek, Ludvig von Mises.

Hans Jørgen Lysglimt er siviløkonom. Utdanning fra Lunds Universitet i Sverige der Økonomiprofessor Ingemar Ståhl var mentor (tidligere Økonomi Nobelpris styremedlem). Lysglimt er tidligere leder av FRIdemokratene, den rendyrkede liberale grupperingen som brøt ut av Fremskrittpartiet ved Bolkesjø i 1994.

Vedlegg:

- Artikkel i DN:
“Farmand Gjenoppstår” fra 13. januar 2003.
http://www.farmann.no/farmanddocs/200301140136.pdf

- Mer informasjon om klassiske Farmand har vi lagt opp på www.farmand.com med linker til blant annet på norske og engelske Wikipedia.
- Se også YouTube kanaler “farmanntv” og “FarmannTVNorway”, disse kanalene har fått over 250 000 views.
http://www.youtube.com/user/FarmannTVNorway
http://www.youtube.com/user/farmanntv

Link:
http://www.farmann.no

Hans Jørgen Lysglimt
Redaktør Farmann
Mobil: 92 41 05 10
Epost: hans@farmann.no

Share
This entry was posted in Økonomi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

One Comment

  1. Posted 11 December, 2008 at 8:13 am | Permalink

    Gratulerer!