Ron Paul speech from the House Floor on 05/19/2009

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FOK31D2xuOA[/youtube]
Revolutionary changes in the not too distant future.

Share
This entry was posted in Økonomi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

One Comment

  1. Posted 25 May, 2009 at 4:06 pm | Permalink

    Ufattelig at en slik mann ikke kan være ateist. Men uansett, flott tale, selv om jeg fortsatt mener Dr. Paul er en hippie når det kommer til utenrikspolitikk.