Foredrag for Mot Nye Mål, Bergen 3 juni 2009

Hans Jørgen Lysglimt holdt foredrag for den Bergen baserte gruppen “Mot Nye Mål” med kvinnelige ledere.
Bergen, 3 juni 2009. Ca 120 minutter.
Tema er finanskrisen, der pengepolitikk blir disskutert, spørsmål og svar mot slutten.
Audio / podcast som MP3 fil, 128 MB.

Share
This entry was posted in Økonomi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

One Comment

  1. Henrik
    Posted 11 June, 2009 at 4:24 pm | Permalink

    Flott at dere legger ut materiale som dette, Farmann. Dette er bra innhold.