Tilsvar til professor Arne Jon Isachsen

Denne artikkel er et tilsvar til professor Arne John Isachsen’s artikkel “På tide med en ny revolusjon?” som står publisert på Minerva:

http://www.minerva.as/2010/01/25/pa-tide-med-en-ny-revolusjon/comment-page-1/#comment-9577

############################

Arne Jon Isachsen viser i denne artikkelen at han er en del av problemet, ikke en del av løsningen på finanskrisen.

Denne hyllest av Statens aktive rolle, av Keynes, Bernanke, Obama viser at Isachsen støtter den styrte økonomien, ikke den frie økonomien. En økonomi styrt og overtatt av mennesker med blind tiltro til sterkere institusjonelle tvangstrøyer over menneskers ønske om å selv velge fritt.

Isachsen er en del av det etablerte maktapparatet, en gruppe mennesker som utnevner hverandre til all opposisjon er vasket bort i den offisielle versjonen av finanskrisens årsaker.

“Keynes lever” ropte Jens Stoltenberg under finanskrisen. Nå stemmer Isachsen i. Maktmenneskene står samlet, “ingen kunne forutse dette” gråter de sammen.

http://www.dn.no/valg/article1725904.ece

Men, finanskrisen kom ikke “kastende som lyn fra klar himmel” på alle.
En rekke økonomer advarte mot krisen som måtte komme fra den lette pengepolitikk som ble ført i årene før krisen (ja i en hel generasjon før krisen). Ludwig von Mises viste på sammenhengen allerede i 1912, østerrikske økonomer har fulgt opp siden.
Østerriksk økonomi har svært få stemmer i Norge, men vi gjør et stykke arbeide med å relansere gamle Farmand som lot disse stemmer komme i tale – inkludert Mises selv.
Den enkelte leser gjør best i å studere dette på egen hånd. Sky all informasjon fra maktapparatet som pesten. Let opp de økonomene som advarte mot krisen, se hva de sier og står for. Du vil finne den rake motsetning til den “tukting” av finansmarkedene som Isachsen står for.

Hele det institusjonelle maktapparatet: BI, Arbeiderpartiet, LO, Norges Bank, Statistisk Sentralbyrå, Høyre, (og nå også Minerva, we hope not!?) – alle står de bak den Keynesianske tvangstanken, mer kontroll! mer tukt! mer statlig styring! mer statlig intervensjon!

De som tror på individuell frihet, de som tror på frie markeder – de er skjøvet til side. Det er ikke plass til dem noensteds innefor det tuktkammer disse maktmenneskene skaper.
De som i utgangspunktet tror på det frie mennesket velger å holde kjeft for å beholde jobb, betale huset og få sin pensjon.

Det er viktig at du som individ ser dette, ser makten, ser maktapparatet, maktbegjæret bak disse uttalelsene om tukt og kontroll. Nesten ingen har incitament til å fortelle deg sannheten, de spiller med på laget. Du må lete opp sannheten selv.

Isachsen står sammen med makteliten og krever mer styring, mer tukt, sterkere reguleringer, disse skal iverksettes av han selv og hans godt betalte likesinnede.
Isachsen så ikke krisen komme forrige, har vi da noesomhelst grunn til å tro han forstår den nå? At hans ønske om å tukte markedene er klokt? Eller at han kan si noesomhelst om den neste krisen som må komme?

Tvert imot hva Isachsen anbefaler er løsningen frihet, ikke tukt. Løsningen å sette menneskene frie, å sette markedene frie. Først og fremst gjennom å fjerne maktmenneskenes kontroll over pengene våre. Pengene våre, vår valuta, den Norske Krone er i dag ikke lenger penger med egenskaper slik våre oldeforeldre lærte oss som barn ”en krone er en krone”, “den som sparer den har”, “sikkert som banken”. Nei, den Norske Kronen er i dag et politisk instrument. En fiksjon, en abstraksjon, et papir, et tall i en datamaskin. Pengene, som styrer våre liv er blitt 100% politisert. Og med denne politiseringen av pengene er all moral rundt penger vasket ut med det samme.

Isachsens løsning med mere tukt! mer stat! bruk mere statlige penger! legger grunnlaget for ennå større krise senere. Dette snakker ikke Isachsen om, men når neste krise kommer om 1-2-5-20 år vil hans likesinnede på nytt skrive ” Finanskrisen kom kastende på oss, som lyn fra klar himmel.”

Hans Jørgen Lysglimt

Share
This entry was posted in Økonomi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

5 Comments

 1. Marius
  Posted 26 January, 2010 at 1:31 pm | Permalink

  Dette er bra skrevet og jeg følger deg opp om å søke kunnskap på egenhånd. Har søkt nettet rundt etter Økonomi på 1-2-3, men finner den ikke til salgs noe sted.

  Studerer økonomi ved offentlig høyskole, der lærer vi keynes, men med gode resolutte argumenter lært på farmann og via økonomer som Peter Schiff, begynner selv foreleser å innse galskapen i det han lærer bort av “kunnskap”.

  Tidligere var jeg medlem i Høyre, der lærte vi om ideologien deres, den besto av en tredeling av samfunnet. 1/3 stat (som skal bistå næringsliv og privat personer, sørge for infrastruktur, rettssystem og lover) 1/3 Privat person (Denne delen skal jobbe i næringslivet og sørge for å fremme sine demokratiske rettigheter, her er det viktigste fundamentet i samfunnet) 1/3 Næringsliv (fremme utvikling i samfunnet samt bidra med teknologi og pengeflyt enkelt fortalt)

  Så egentlig er jo Høyres ideologi ikke så fjern, men de ser ut til å ha blitt sosialister på veien og glemt hva de opprinnelig ville kjempe for. Men når til og med tidligere finansminister Kristin Halvorsen ble “kapitalist” i løpet av sine 4år, så betyr det jo at det er en makt over makten, som egentlig styrer hele showet, og hvor Norge sine egne lover og regler har liten eller ingen reel betydning.

  Stå på Hans Jørgen Lysglimt, ser frem til å lese og se mer fra deg her på http://www.farmann.no... Det gode seirer alltid…

 2. Øyvind
  Posted 26 January, 2010 at 8:28 pm | Permalink

  Neste krise kommer ikke om 1-5-20 år Lysglimt..

  den kommer i ÅR, høyst sannsynlig er toppen nå nådd i bearrallyet – spørsmålet er dog: selv om “alle” økonomene nå igjen tar feil og ikke ser krasjet som kommer ….vil de ALLIKEVEL bli lyttet til også i fortsettelsen eller vil andre, som ser dette, bli løftet frem?

  Jeg tror de samme gutta vil fortsette å være “eksperter” – folk lærer aldri

 3. Turisten
  Posted 7 March, 2010 at 1:33 pm | Permalink

  Det kunne vært interessant å få vite hva Lysglimt mener om foredraget “Capitalism vs. Open Society”
  til den eldre herremannen George Soros: http://link.brightcove.com/services/player/bcpid1125995047?bctid=49678468001

 4. Gunnlaugur Olafsson
  Posted 9 March, 2010 at 2:00 pm | Permalink

  Det må rett og slett innsees at grunnen for at de politiske makthaverne vil mer tukt og mer regulering er for å beskytte de personer, bedrifter og institusjoner de representerer, som ikke er den almenne velger.

  Det som truer store fåretak og konsörn er ikke staten, for staten vil gi dem gode betingelser for allt opp til monopol, bare fåretaket stötter makthaverne. Det som virkelig er trussel er konkuranse, og det er de små og mellomstore bedriftene som skaper konkuransen. Derfor blir de jo skattet og regulert ihjel av de norske makthaverne.

 5. Øyvind
  Posted 29 March, 2010 at 6:41 pm | Permalink

  lite aktivitet på farmann gitt

  og børsen nekter tydeligvis å krakke, noe som irriterer meg