Lysglimt på Piratpartiets Oslo liste

Er satt opp på liste, teoretisk mulighet for at Hans Jørgen Lysglimt Johansen blir Stortingsmann til høsten for Piratpartiet, (dersom Piratpartiet får ca 95% oppslutning i Oslo).

Share
This entry was posted in Økonomi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

One Comment

  1. Ultima_Thule
    Posted 26 April, 2013 at 11:40 am | Permalink

    Så Hans Jørgen Lysglimt Johansen er en skap-sosialist …

    Piratene: sosialismens råtne frukter