Sylvi Listhaug og systemet hun arbeider i

Problemet er at Gullkalven, Staten er blitt så altomfattende at penger, makt, politikk, innflydelse, relasjoner i Norge nå er blitt så incestiøst sammensauset, institusjonalisert at flertallet i maktapparatet og medstrømsmedia er inhabile og automatisk bør være diskvalifisert fra en rekke tillitsverv. De har sammen skapt en slags alminnelig skamløs freidig aksept for at alle med selvfølgelighet jobber for sin egen grupperings interesser. Partiene har kuppet den politiske prosessen, man må jobbe som broiler for å bli valgt i prosessene og bli “satt opp” på listene internt i partiene. Ingen hederlig mann/kvinne kan bli valgt direkte. La oss benytte denne friske gode anledningen til å rydde opp. Har man politiske ambisjoner senere i livet bør man unngå å bygge sin karriære kun som broiler i svingdørene mellom partiene, forvaltningen, LO, Bondelaget, NHO, FirstHouse, UngeHøyre, AUF mm mm. La det bli en belastning å ha koblinger til disse miljøene som lever av å påvirke med omvendt bevisbyrde for å vise sin habilitet. La det bli slik at politikere heller rekkruteres blant alminnelige hederlige borgere, slik som meddommer systemet fungerer i dag. Men det kommer ikke til å skje, eliten har kuppet maktposisjonene og gir dem ikke fra seg, “høyre” og “venstre” siden har en nøye avveiet terrorbalanse. Det gynger litt akkurat nå, men hele det elitistiske apparatet vil tjene på at folk raskt setter seg i båten, side ved side sitter de godt.

- Hans Jørgen Lysglimt

Share
This entry was posted in Økonomi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.