« Analfabetisme og UNDP (FN) | Forsiden | FN, vuggen og graven »

September 07, 2005

FN-religionen

Hvor ofte får man inntrykk av at det FN sier må være sannheten? Når FN har sagt noe, må det være sant og hevet over enhver tvil og diskusjon. Dette utarter seg altså, som vi ser, til også å omfatte det som ”alle” tror at FN har sagt. ”Alle” går rundt og sier at ”FN sier at Norge er verdens beste land å bo i” – med unntak av FN/UNDP selv. Å bestride dette blir nærmest illegitimt.

At ”alle” tror at FN har sagt at Norge er verdens beste land å bo i sier forøvrig også litt om medias makt. Du skal ikke tro alt som står i avisen, heter det i et gammelt visdomsord. Hvor mange følger dette visdomsordet i praksis?

Posted by Baltzersen at September 7, 2005 08:32 FM

Comments

Post a comment
Remember Me?