« Renten forblir lav i mange år fremover | Forsiden | Gull nær 17 år gammel rekord »

September 15, 2005

Fremdeles et stykke fra konjukturtoppen

Den internasjonale konjunkturen vi se nå er ennå ikke fullmoden sier sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen i FIRST Securities ASA på torsdagens konjunkturseminar arrangert av Samfunnsøkonomene. Utnyttelsesgraden i økonomien i USA tilsier at det fremdeles er et stykke igjen til toppen. Dagens situasjon viser likevel på en sterk ubalanse sier Andreassen. Kapitalavkastningen er historisk lav, men realavkastning eller lønnsomheten i bedriftene er den høyeste siden 50 tallet. Bedriftene har mye cash, men de investerer lite. USA’s økonomi pumpes full av penger fra Asia og dette driver de amerikanske og de globale rentene ned noe som i sin tur leder til asset spekulasjon i form av aksje og boligspekulasjon.

Posted by Farmann at September 15, 2005 07:18 EM

Comments

Post a comment
Remember Me?