« Microsoft skal outsource 10 000 jobber til Kina | Forsiden | Olje og gull videre opp »

September 20, 2005

Hydro varsler fler oppkj°p

Norsk Hydro varsler at kj°pet av Spinnaker Exploration bare er det f°rste in en rekke kommende oppkj°p. (Aftenposten)

Posted by Farmann at September 20, 2005 08:47 FM

Comments

Post a comment
Remember Me?