« George W. Bush lover å gjenoppbygge New Orleans | Forsiden | Intervju med Skype's Niklas Zennström »

September 16, 2005

NASA planlegger ny måneferd i 2018

Kostanden for dette er beregnet til 100 milliarder dollar. (Space.com) Farmann kommentar: Kostanden for dette tilsvarer et halvt norsk oljefond. Det mest interessante med disse visjonene er likevel det faktum at USA i det hele tatt tenker og planlegger så langt frem i tid. Norge savner positive visjoner og målsettninger for hva vi skal gjennomføre 10-20-30 år frem i tid. I Norge handler debatten snarere om frykten for eldrebølgen og hva vi skal gjøre når oljen tar slutt. NASA's ambisiøse planer er med på å bygge opp amerikanerenes fremtidsoptimisme, og det er kanskje dets viktigste funksjon.

Posted by Farmann at September 16, 2005 08:06 FM

Comments

En kommentar til dette også på http://www.dyrkmammon.no/weblogg

Posted by: PAR at September 20, 2005 11:26 FM

Post a comment
Remember Me?