« Østerriksk Økonomi | Forsiden | Fjordbyen Oslo »

September 12, 2005

Stortingsvalget i dag

Farmann er et uavhengig forretningsblad, og vi har ingen tilknytning til noe politisk parti. Vi vil derfor heller ikke gå ut og gjøre oss til talsmann for noe enkelt parti. Når det gjelder direkte økonomisk politikk, vil vi likevel erkjenne at vi frykter SV i regjeringsposisjon. SV er nærmest fiendtlig mot fritt næringsliv og vår viktigste allierte partner over Atlanterhavet. SV bør holdes borte fra en mulig regjeringsposisjon.

Posted by Farmann at September 12, 2005 08:14 FM

Comments

Post a comment
Remember Me?