Vårt “moderne” banksystem

Mises Instituttet i Kanada kommenterte nylig en nyhetsrapport fra BBC om at HSBC hadde begynt å begrense uttak i Storbritannia.
Dette er et godt eksempel på problemet med dagens fraksjonsreserve banksystemet og den statlige støtten til denne typen bankvirksomhet. Kundene opplevde at deres uttak var vilkårlige begrenset og at de måtte begrunne hvorfor de ville ta ut beløpet de ønsket.

Atså pengene er dine, inntil, du faktisk ønsker å ta de ut. Videre om banken kan endre betingelsene i etterkant, hvem tilhører virkelig pengene til ?

Dette er ikke bare filosofiske spørsmål, men høyst relevant i den forstand at hele verden er i prekær økonomisk situasjon.
Hvor høy rente vil verdensøkonomien og det norske boligmarkedet tåle før mange aktører opplever store tap og en verre krise enn i 2008/09 ?

For å markere motstand mot dagens bank og pengesystemet arrangerer Thomas W. Kenworthy en demonstrasjon mot sentralbanken for fjerde året på rad, den 13. februar på Bankplassen i Oslo.

Alle med et kritisk syn på seddelpressen og bankveldet oppfordres til å møte opp.

Share
Posted in Politikk, Skandinavia, Økonomi | Comments closed

God jul! Merry Christmas!

Farmann ønsker alle sine lesere en riktig god jul.

Farmann wishes all its readers a very Merry Christmas.

Share
Posted in Økonomi | Tagged | Comments closed

Bitcoin prisens eksplosjon

Share
Posted in Economics, Samfunn, Teknologi, Økonomi | Comments closed

Forbrukslån – vurderer du et lån, et forbrukslån?

Vuderer du et forbrukslån, ser du etter beste pris, beste rente? Da bør du se disse rådene.

Share
Posted in Økonomi | Comments closed

Endelig debatt om overvåkning ?

Ifølge Dagbladet hevder Erna Solberg at “Snowden ikke er en varsler”, fordi han ikke gikk til sine overordnede i de amerikanske etterretningsorganisasjonene og “varslet” dem. Merkelig påstand, med tanke på at det er nettopp disse organisasjonene som organiserte overvåkningen.

“- Jeg mener at når mennesker har undertegnet taushetserklæringer, og offentliggjør store bunker av materiale som også kan være farlig, så er de gått over ei grense. ”

Ville den nye statsministeren omtalt en avhopper ifra Kina, Russland eller andre diktatoriske/demokratiske land slik ?

Hele poenget hennes er irrelevant, ettersom det viktigste Snowden virkelig har avslørt er hva alle burde visst allerede. Nemlig at alle de etablerte store nettsidene og tjenestene gir full tilgang for overvåkning til den amerikanske staten.

Ifølge artikkelen dro andre representanter fra H/Frp den ekstreme neokonservative påstanden om at “han er en forræder”.

Jippi, for et liberalistisk regime vi har fått etter valget!

Liker bedre måten Ron Paul ser på saken:

Share
Posted in Politikk, Samfunn, USA | Comments closed

Ebba Grön – Staten Och Kapitalet

Share
Posted in Økonomi | Comments closed