OL-spillet og hvordan politiske beslutninger faktisk tas

Jørn Kyle Finnesland skriver på Facebook:

OL-spillet er avslørende i så måte fordi det gir en god innsikt i hvordan politiske beslutninger faktisk tas. Folkemeningen er de facto ubetydelig og Høyre og Arbeiderpartiet hadde kun brydd seg dersom de faktisk trodde folket ville straffet i de politiske valg.
Det vet de dessverre ikke skjer. Uansett hva disse “statsbærende” partier stemmer og vedtar, så går over halvparten av folket og stemmer på dem. En slik politisk likegyldighet fra folket avler likegyldige politikere som ikke trenger å bekymre seg med folkemeningen.

http://www.dn.no/magasinet/2014/09/26/2100/Dokumentar/ol-rigget

Share
Posted in Økonomi | Comments closed

Svalbard – Høringsinnspill til Teknologirådet om .sj

Vårt høringsinnspill til Teknologirådet om muligheter for bruk av domenene .sj og .bv.

https://docs.google.com/document/d/1nFGhQzJmgY0_MQzMnvJhRexOOkoa3uxpWfbD5eVOTTY/edit

590px-Topographic_map_of_Svalbard.svg

Share
Posted in Økonomi | Comments closed

Gran Canaria Business Week – January 2-9 2015

fb_gcbw2015

https://www.facebook.com/events/585412508162526/?ref_newsfeed_story_type=regular

Gran Canaria Business Week er en årlig samling på Gran Canaria for entreprenører som driver eget. Eventet fokuserer på individet, hvordan man selv navigerer som selvstendig næringsdrivende eller small-business. Det å drive for seg selv, i liten skala – uten ønske eller behov for å vokse til en stor bedrift med ansatte osv. Dette kaller vi individual entrepreneurship – det er en annen fokus en de fleste andre business og entreprenørskapseventer. De andre fokuserer på hvordan man skal vokse og være med å drive frem et økende BNP, vi på andre siden fokuserer på hvordan DU kan bli fri.

Under business week deler vi erfaringer, kunnskap og konkrete business ideer. Som direkte resultat av tidligere business weeks har folk funnet spennende jobber, startet selskaper og dratt i gang prosjekter.

Gran Canaria Business Week går hver første uken i januar. Det er et annerledes event – dukk opp.

1604699_10152641328965435_757692447971057400_n

Share
Posted in Økonomi | Comments closed

Sverige – et PK sjukt land. Valanalys Sverige valet 2014. Rösta radikalt: Fi Miljöpartiet Sverigedemokraterna Piratpartiet.

Sykelig Politisk Korrekthet i Sverige.

Debatt på Frihetsfrontens Facebook side.

Share
Posted in Økonomi | Comments closed

Mises Norge Høstkonferanse – Lørdag 8. nov 2014

mises

mises-no

Mises Norge Høstkonferanse – Lørdag 8. november 2014 på Eldorado Bokhandel, Torggaten, Oslo.

Mer informasjon følger snarlig.

Se også Facebook:
https://www.facebook.com/events/1546270252261078/

www.mises.no

Share
Posted in Økonomi | Comments closed

Politisk kompetanse og inkompetanse

Skribenten var denne uken på boklansering i prosjektet Nye perspektiver på Grunnloven, prosjektets femte boklansering.

Herværende skribent gikk til boklanseringen med blandende forventninger. På den ene siden var det forventning om å lære noe nytt. På den andre siden var det ingen store forventninger om noen virkelig store politisk ukorrekte perspektiver.

Efter en kort introduksjon fra bokseriens hovedredaktør, professor Dag Michalsen, fikk vi en presentasjon ved bokens redaktør, professor Nils Rune Langeland.

Ifølge Langeland hadde prosjektet vært en fest å være med på. Han trekk linjen fra professor Schweigaard som foreleste med ryggen til publikum til de unge maskingeværsoldatene efter den andre verdenskrig, soldater som forlangte å bli sett på som like kompetente som den gamle professor Schweigaard. Langeland fortalte om systemet der man måtte sverge ed til Grunnloven for å kunne delta i valget. Han gikk også i møte med myten om at en demokratisk utvikling måtte tvinge seg frem ved å påpeke at utviklingen absolutt ikke er lineær. Utviklingen er allikevel gått fra politisk kompetanse i hendene hos lokalsamfunnets beste menn til det som foraktelig av høyresiden ble kalt konvoluttsystemet (ca. 1890), sa Langeland.

Så fikk bidragsyder Cathrine Holst ordet. Holst reflekterte over forholdet mellom ekspertstyre og ikke-ekspertstyre. Den kjente tesen om at enhver har en moralsk rett til å delta i styret ved prinsippet én person/mann én stemme ble behørig omtalt. Hun var inne på at mange mener at både dette prinsippet og det at demokrati bør gi gode beslutninger, må oppfylles. Hun luftet også konseptet om delegert ekspertstyre, altså et styre der ikke ekspertene har myndighet i utgangspunktet, men er blitt delegert myndighet fra demokratiske institusjoner. Holst viste også til at ikke-ekspertene følger ekspertenes råd når de kommer under press.

Så fikk professor Øyvind Østerud, kjent som formann i makt- og demokratiutredningskommisjonen, ordet. Først hadde han det han kalte ubetinget ros for ukonvensjonelle bidrag. Så gikk han til verks med det han mente var mangler i boken. Blant manglene han påpekte var en behandling av tanken bak jødeparagrafen, for dette var noe ganske annet enn det man fikk oppleve i Europa i 1930- og 1940-årene. En annen mangel han påpekte var en behandling av  forholdet mellom eiendom og demokrati og begrunnelsen for at stemmerett skulle være knyttet til eiendom. Professor Østerud foreslo, med et glimt i øyet, et syvende bind i bokserien. Her er Østerud inne på noe vesentlig. Selvom mange nye perspektiver kommer frem, er det nok mye som burde komme frem, men som ikke gjør det. Dette skal imidlertid denne skribent i hovedsak la ligge til han selv har vurdert boken, evt. hele bokserien.

Sistemann blant de inviterte kommentatorer var høyesterettsdommer Henrik Bull. Bull viste til at eidsvoldsfedrene sannsynligvis var blitt skremt av den franske revolusjon og dermed ikke gikk inn for almen stemmerett. Allikevel, ifølge Bull, begynte det på Eidsvold med almen stemmerett, men så ble den innskrenket. Bull refererte også Falsens holdning at man skulle vedkjenne seg sin stemme, noe som er ganske annerledes enn nåtidens forventning om at «alle» støtter opp om hemmelige valg. Motstanderne av kvinnelig stemmerett ble til slutt ledd av, ifølge Bull, og det som sto tilbake var motstand mot senket stemmerettsalder, noe som, også ifølge Bull, bare var en skjult motstand mot øket makt til Arbeiderpartiet. Mot slutten foreslo høyesterettsdommeren at man kanskje skulle ha et nytt stemmerettsjubileum i 2019, for da er det nemlig 100 år siden suspensjonsbestemmelsen ble opphevet.

I hvilken grad de som innehar politisk kompetanse virkelig er kompetente, eller om de er inkompetente, var man inne på under boklanseringen, men noen seriøs drøfting av dette kunne man ikke merke.

Share
Posted in Politikk | Comments closed