Category Archives: Kommentar

Kilder og kildekritikk

Vi liker å skrive og peke på gode artikler innenfor de emnene Farmann dekker. Siden Farmann er et norsk forretningsblad er hovedvekt på forretnings- og finansrelaterte artikler relevante for vår hovedsaklige norske leserkrets. At vi peker på en god artikkel betyr likevel ikke nødvendigvis at vi i stort anbefaler den kilden artikkelen kommer fra. Vi [...]
Share
Posted in Kommentar | Comments closed

Kommentar: Gullets ville ferd

Grafen viser gullets utvikling de seneste 12 måneder. Fra å ha ligget et stykke over USD 400 i flere år begynte gullet en voldsom oppgang høsten 2005. Oppgangen gav seg først etter at metallet hadde doblet seg mot USD. Det mest oppsiktsvekkende er likevel ikke oppgangen men den påfølgende nedgangen fra USD 720 nivået til [...]
Share
Posted in Kommentar | Comments closed

Om likhet og ulikhet

I en artikkel opprinnelig publisert i Modern Age i 1961 reflekterer Ludwig von Mises (1881-1973) over menneskenes likhet og ulikhet. Artikkelen innleder med: The doctrine of natural law that inspired the eighteenth century declarations of the rights of man did not imply the obviously fallacious proposition that all men are biologically equal. It proclaimed that [...]
Share
Posted in Kommentar | Comments closed

De f… utlendingene

Teknisk Ukeblad skriver idag på lederplass: Et internasjonalt marked og et internasjonalt arbeidsliv er nok kommet for å bli. I denne utviklingen har Norge hittil vunnet lottogevinsten. At også andre, slik som polakkene når de kommer hit og tjener noen kroner, får en liten gevinst, kan ikke bli noe problem. Eller er det bare nordmenn [...]
Share
Posted in Kommentar | Comments closed

Minoriteten har alltid retten

J.K. Baltzersen i Farmanns redaksjon har idag – på 100-årsdagen for Henrik Ibsens bortgang – en artikkel om Ibsen som antidemokrat og individualist hos LewRockwell.com. For nordmenn og andre som forstår norsk anbefales Ibsen på norsk. Mange av Ibsens brever, artikler og taler kan finnes her. Vi gjengir her noen av artikkelens sitater på norsk. [...]
Share
Also posted in Kultur, Politikk | Comments closed

Verdensbanken og andre byråkratiske feilslag i u-hjelpen

Decades of experience have shown us that bureaucratic organizations are generally unable to distribute foreign aid. Meanwhile, says Stephen M. Lilienthal, private aid organizations are leading the way in effectiveness (Enter Stage Right).
Share
Posted in Kommentar | Comments closed