« Bush ber amerikanere spare bensin | Main | Kaos i Tyskland »

Farmann kommentar: Google

Google er blitt verdens ledende søkemotor. Vi bruker selv usedvanlig mye tid med og på Google. Markedets prising av Google aksjen tilsier at selskapet vil ha den ledende possisjonen i dette markedet i lang tid fremover. Vi vil advare mot å tro dette. Det er flere forhold som tilsier at internet-søk vil fortsette å utvikles og forandre seg drastisk fremover.
For det første søker Google bare på internet, de såkalte dype arkivene blir ikke søkt. De dype arkivene er for eksempel alle avisarkiv, offentlige databaser, bedriftsinterne databaser med mere. For det andre er Google hovedsaklig basert på en like-algoritme, jo flere linker til en side jo mer relevant er den. Linker har fungert som en bra aproksimasjon på relevanse, men det er strengt tatt egentlig ikke det. Vi kan tenke oss flere andre metoder vel så bra for å finne informasjon. Dernest er det inovasjon, Google føles fremdeles nytt og friskt. Både Google søk, Gmail og de andre tjenestene fra Google er forfriskende. Men, en inovasjon varer ikke lenge på internet. På kort tid vil andre kopiere og på noen områder sikkert overgå Google på invoasjoner.
Som internet kommentator Sid Steward kommenterer "As much as I love Google, I am also keenly sensitive to the bottom line: "what works?" Indeed, isn't that why we all fell in love with Google to begin with? Its search simply works. Maybe they think we fell in love with the innovation? That would be so Web 1.0."


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting