Farmann kjører inn nytt publiseringssystem

Farmann kjører i disse dager inn vårt nye publiseringssystem på en ny server. Det tar noen dager å få dette helt ferdig og vi beklager at tjenesten kan være noe uryddig og at noen funksjoner ikke fungerer i denne perioden. Farmann har heller ikke sendt ut Farmann Newsletter for uke 38 og 39 på grunn av innkjøringen.

Share
This entry was posted in Kommentar. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.