Hvordan kommunistene styrer Tyskland

Dette forklarer Thomas Rudolf.

Karl MarxKommunistene fikk nesten 9 % av stemmene ved valget, og i det tidligere Øst-Tyskland var de oppe i 26 %, hvor – som han sier – folk burde vite bedre. Rudolf mener at kommunistene – med den posisjonen de har – virker som en bremse på nødvendige reformer. Rudolf sier at fru Merkel er veldig frimarkedsorientert, men avslutter med:

And so the tragedy is clear: the continuation of socialist-style policy is the means that the German political establishment will choose in order to avoid granting more power to the former Communists of East Germany. Communists controlled less of Germany 20 years ago than they do today. It does make one wonder who won the Cold War after all.

Share
This entry was posted in Europa. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

One Comment