Med buksene oppe: Belte, buksesele og sikkerhetsnål

Warren Wicklund har levert elendig avkastning i fjor og i år mens børsen har gått som en kule. Warren Wicklund steg 3,7% i fjor og 1,9% så langt i år, mens Oslo Børs har gått 38% i år. “Vi har tatt for lav risiko” sier Peter Warren og forteller at de nå har fått inn nye forvaltere. Farmann kommentar: At de har tatt for lav risiko er åpenbart. Det interessante spørsmålet er hvorfor og hvordan de har tatt lav risiko, og om begrunnelsen for dette har endret seg. Warren har i media fremstått som forfriskende forsiktig, han har et internasjonalt perspektiv som er mer nøkternt enn det til tider skummende norske markedet. Det blir en svært vanskelig situasjon å være fondsforvalter i en slik situasjon, markedet krever overavkastning, men markedet kan samtidig ha overreagert. Forvalteren blir da fort presset av kapitaleierne til å ta høyere risiko enn han selv mener er riktig. Spesielt er dette farlig på toppen av et marked slik som i dag. Dersom markedet kollapser, vil Warren Wicklund antagelig stå imot tapet bedre enn de fleste andre, men dét er det ingen som ser så lenge kollapsen ikke kommer. Warren har snakket mye om billige forsikringspremier i opsjonsmarkedet, at man har kunnet kjøpe billige opsjoner for å forsikre seg mot tap. Vel, disse forsikringene koster også penger og forfaller verdiløse når korreksjonen ikke kommer. Man kan være forsiktig gjennom å kjøpe forsiktige aksjer, eller kjøpe forsikringer, Warren Wicklund er tatt “med buksene oppe”, med belte, seler og sikkerhetsnål.

Share
This entry was posted in Finans. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

One Comment