70 milliarder brenner i lommen

Ennå en ny finansgruppering med meget sterk kapitalbase har dukket opp, det finnes nå ekstremt mye kapital i makredet. — (Fra Di.se) Finansgruppen Catella bryter ny mark i jakten på tillväxt. Storaffärer inom media, detaljhandel samt hälso- och sjukvård står överst på agendan.
I år räknar Catella med att förmedla affärer för cirka 70 miljarder kronor – hela 30 procent mer än förra året.
Finansgruppen Catella har på senare tid dykt upp i allt fler sammanhang, ofta med tydlig koppling och hänvisning till Ingvar Kamprad och Ikeasfären, vilket VD Johan Björklund tillåter sig att sucka lite över.

“Ingvar Kamprad är en fantastisk man, en levande ikon, och vi är stolta över att förknippas med honom”, säger han.

“Men Catella har behov av en egen profilering och att stå på egna ben i marknaden. Catella lever sitt liv och Ikea sitt. Vi är som avlägsna släktingar som ses ibland, men har ingen insyn i varandras affärer.”

Share
This entry was posted in Finans. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.