Mingling og personvern

Mandag denne uken var det samling i ‘First Tuesday’-nettverket, og temaet var IT efter 2010. Disse samlingene består av mingling og foredrag. Minglingen består gjerne av det å snakke med andre personer i 1-2 minutter for å se om andre kan bidra noe til en selv. Minglingen er også omtalt i forumet.

Denne skribent kan fortelle om en meget positiv erfaring med denne måten å komme i kontakt med folk på fra samlingen denne uken. En samtale utviklet seg angående personvern og teknologi fremover. Skribenten snakket med et par personer om dette. Den ene mente et slikt perspektiv burde vært et eget foredrag på samlingen. Nå var forsåvidt Gisle Hannemyr inne på overvåking mot individenes vilje. Hannemyr nevnte imidlertid ikke overvåking mot den enkeltes vitende, og han var bare såvidt inne på det. Samtalen kom inn på RFID og biometriske pass.

Denne samtalen medførte at Farmann fikk anledning til å spørre om de engasjerte samtalepartnere kunne være interessert i å skrive om slike temaer i Farmann.

Share
This entry was posted in Teknologi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.