« Kommentar: Valg i ”verdens beste land” | Main | Nye nett gir ny hausse »

Bokanmeldelse: The abolition of Antitrust

Hull The Abolition of Antitrust ”Most Americans believe that the antitrust laws preserve our free market system, protect consumers from rapacious corporations, and ensure fair competition in the marketplace. However the reverse is true.”

Slik begynner The abolition of Antitrust, og det er dette, med mer, som boken beviser.

”Antitrust” (Konkurranseloven) er et sett med lover som skal hindre bedrifter i å oppnå monopol. I USA er det The Federal Trade Commision (FTC) som skal opprettholde disse lovene, som tilsvarer Norges Konkurransetilsyn. Det er dette som forfatterne av boken vil fjerne.

Dette er nok ikke det siste som blir sagt om ”antitrust”, men det er forfatternes håp at den vil gi noe av den kunnskapen som trengs til å kjempe mot ”antitrust”.

Alle artiklene er klare, og godt skrevet, og gir til sammen en god begrunnelse for å fjerne ”antitrust”.

Tre filosofer, to økonomer, en historiker og en jurist bidrar hver med en artikkel til denne boken, og alle gir et nytt perspektiv på saken. Alle er forkjempere for kapitalismen, flere er tilhengere av den Objektivistiske filosofi.
John Ridpath analyserer teorien om ”fullkommen konkurranse”, som er den teorien dagens konkurranselov bygger på. Ikke bare viser han at denne teorien ikke stemmer overens med realiteten i markedet, men også de filosofiske premissene som teorien bygger på, og de implikasjoner som dette gir.

Richard M. Salsman diskuterer synet på profitt, og argumenterer for at økonomer i de siste 200 år har hatt en gal teori. Denne teorien har vært essensiell for forsvaret av konkurranseloven. Han presenterer sin revolusjonære teori om profitt, og tar med stor presisjon og forklarer de implikasjoner denne teorien har, ikke bare for konkurranseloven, men for det totale økonomiske system.

Dominick Armentano avslører flere økonomiske feilslutninger som brukes til å rettferdiggjøre konkurranseloven. Argumentasjonen svekkes av hans premiss om forbrukersuverenitet, men artikkelen treffer likevel bra på flere punkter.

Eric Daniels presenterer monopolenes historie fra 1600-tallet til 1890 og den første ”antitrust”-loven. Han argumenterer for at synet på monopoler skiftet fra et syn hvor statlig beskyttede monopoler var dårlig sett på, til at frie markedsmonopoler var det som var ille. Dette bygde opp et miljø hvor den første ”antitrust”-loven kunne vedtaes.
Thomas Bowden forklarer naturen og funksjonen til kontrakter, og den historiske bakgrunnen for kontraktsrett. Han viser hvordan konkurranseloven bryter med flere av kontraktens elementer. Han argumenterer for at kontrakter er det praktiske midlet til å beskytte menneskets rettigheter, og at konkurranseloven nødvendigvis bryter disse rettigheter.

Harry Binswanger diskuterer konkurranse, med særlig vekt på feilen å likestille økonomisk og politisk makt. Konkurranse innebærer at det kun er økonomisk makt som brukes mellom de ulike aktører, og at bruk av politisk makt hindrer konkurranse. På denne basis argumenterer Binswanger imot konkurranseloven, siden den er en form for politisk makt.

Ansvarlig redaktør Gary Hull avslutter boken med å argumentere for at konkurranseloven er umoralsk, fordi den straffer forretningsmannen for å være ”for” vellykket. Han viser at konkurranseloven bygger på en moral av kollektivisme, som er synet at man skal leve for andre. I stedet argumenterer Hull for en moral av egoisme, og sier at de vellykkede forretningsmennene bør hedres fordi de er vellykkede.

Denne boken er for den utdannede legmann, og gir på kun 150 sider en stor mengde kunnskap. Og siden ”antitrust” ikke bare er et sett dårlige lover, men som boken viser, et helt syn på hvordan økonomien fungerer, er det ikke bare en bok om ”antitrust”, men også en bok om økonomi. Hvis du vil forstå dagens blandingsøkonomi, så er dette en utmerket bok å lese. Og ikke bare dét, den argumenterer også sterkt for kapitalismen, og filosofien som den bygger på.

Boken inviterer til gjentatte lesninger og kan anbefales.

Petter Sandstad - Oslo


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting