« Boligkjøperne lar seg ikke skremme | Main | Lars Ohly slutar kalla sig kommunist »

Intervju: Jan Petersens testamente

Tekst: Simen Sætre Foto: Ida von Hanno Bast (Morgenbladet.no)

Holdt fokus: – Jeg vil gjerne huskes for at jeg holdt fast på gamle venner, sier Jan Petersen, og "gamle venner" det er USA.
– Er det litt kjipt å være tilbake her på dette anonyme kontoret, Jan Petersen?
– Jeg visste hva jeg gjorde da jeg gikk tilbake til Stortinget – jeg har vært her i 20 år. At det er kjipt får du meg ikke til å si.
– Valget 10. september 2001 ga deg utenriksministerjobben. Morgenen etter kom terrorangrepet i USA, som preget perioden. Hvordan har du opplevd denne tiden?
– Slik jeg ser det ble utenriksministerperioden preget av tre saker: 11. september, Irak-krigen og tsunamien. Så har vi reist Nordområdene-spørsmålet mer systematisk, og tatt et tydeligere grep over utenriksøkonomien i forhold til WTO og fiskeressursene i nord. Men kampen mot terrorisme er viktig, og har ligget under prioriteringene. Det er en fremrykning på bred front, der militære og diplomatiske virkemidler må gå hånd i hånd.

Comments

Den arrogante tonen til Jan Petersen i forhold til pressen og kritikere tiltalte meg i forbausende stor grad, men jeg vet ikke om det gjelder alle leserne av intervjuet...

Synes Petersen virker godt reflektert. Interessant det han sier om media, det resonerer med annen kritikk mot mainstream media som sier at den er blitt nyhetsformidlere isteden for opinionsdannere. Media i dag handler mye mer om å forvalte kapital en det handler om å bedrive folkeopplysning eller bygge opinion.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting