« Økonomisk frihet | Main | Vil ha online nyheter på lørdag »

Introduksjon til den ”østerrikske” skole innen økonomifaget

Copenhagen Institutes seminar om det som kalles den østerrikske økonomiske skole fant sted nylig i Skovridderkroen i Charlottenlund i København. Foredragsholdere var professor dr. Hans-Hermann Hoppe fra Nevada Universitet ved Las Vegas og professor dr. Jörg Guido Hülsmann fra Universitetet i Angers – begge med tilknytning til Ludwig von Mises Institute i Auburn, Alabama.

Første foredrag var ved Hülsmann, og tema var naturlig nok en introduksjon til skolen. Foredraget begynte med en beklagelse over introduksjonen av matematikk i makroøkonomien – spesielt i form av økonometri. Ifølge foredragsholder har alle andre som kaller seg økonomer, falt fra ekte økonomisk vitenskap. Ifølge Hülsmann kunne den østerrikske skole betraktes som en Mercedes, mens de andre kunne betraktes som Fiater.

Den østerrikske skole avviser at man kan bruke matematiske modeller til å regne seg frem til hva som vil skje. Ifølge Hülsmann er den østerrikske skole løsningen for alle som rister på hodet av all troen på matematikk blant økonomer.

den østerrikske skoleIfølge Hülsmann er det flere linjer innen skolen – med Carl Menger som skolens far. Ifølge foredraget er det en linje som begynner med von Böhm-Bawerk, som er hovedlinjen. Se figur. Von Hayek, som er blitt tildelt ”nobelprisen” i økonomi, tilhører altså ifølge foredragsholder en sidelinje. Hülsmann mente det forsåvidt ikke var noe i veien med von Hayek, men at hans sidelinje var for smal på økonomi. Von Hayek – ble det sagt – publiserte sin siste bok om økonomi i 1941. Hvis nordmenn kjenner noe til den østerrikske skole, er det gjerne von Hayek de først og fremst kjenner til. Man kunne forstå på foredragsholder at dette var tilfelle ellers i Europa også. Ifølge Hülsmann ble Ludwig von MisesInstitute stiftet – tidlig på 1980-tallet – for å bøte på problemet med at oppmerksomheten rundt ”Hayek-linjen” hadde fjernet oppmerksomheten rundt økonomivitenskapen.

Foredraget fremstillet ikke hovedlinjen og den viktigste sidelinjen som komplett adskilte. Kirzner – i ”Hayek-linjen” – var student av von Mises. Derfor kunne man trekke en linje fra von Mises til Kirzner. På spørsmål om man ikke kunne trekke tilsvarende linje fra von Mises til von Hayek var svaret at von Hayek ikke kunne sies å være student av von Mises, da von Mises ikke ga ham noen form for opplæring. Det kan allikevel sies at von Mises påvirket von Hayek.

Hülsmann – som forøvrig er Mises-biograf – kunne fortelle endel om personene i ”hovedlinjen.” Han begynte med Menger og utgivelsen av Grundsätze der Volkswirtschaftslehre (Principles of Economics) i 1871. Her ble marginalverdiprinsippet lansert. Utgangspunktet er mennesker, og alt utledes derfra. Mengers teori om pengers opprinnelse ble omtalt. Penger har aldri oppstått som følge av noe politisk vedtak. Individuell handling har gjort at penger har vokst naturlig frem fordi indirekte utveksling er mere hensiktsmessig enn direkte utveksling. Sosiale institusjoner har vokst frem som følge av individuell handling.

Nestemann på listen over ”østerrikere” – som forøvrig også var østerriker – var von Böhm-Bawerk. Von Böhm-Bawerk var østerriksk finansminister fire ganger, ifølge Hülsmann. Han hadde 3 hovedbidrag til skolen. I Kapital und Kapitalzins (Capital and Interest) forklarte han blant annet at renten var en følge av at et gode er mere verdt idag enn det samme gode frem i tid. I sin kritikk av marxistisk teori tok von Böhm-Bawerk til motmæle mot at renten er et resultat avutnytting av arbeidere. Hvis renten var basert på utbytting, ville renten stige med økende antall arbeidere, og dét gjør den ikke. Det siste store bidraget var Power or Economic Law, hvor von Böhm-Bawerk kritiserte intervensjonistisk politikk.

Ifølge foredragsholder mente von Böhm-Bawerk at Joseph A. Schumpeter var hans skarpeste student, mens Ludwig von Mises var bedre istand til å analysere teoriene systematisk. Derfor vokste von Mises frem som den store av de to. Mises-familien kom fra Polen, og Ludwig von Mises’ bestefar støttet den videre utbredelse av tysk kultur på midten av 1800-tallet i Polen, da tysk kultur betød individuell frihet. Av naturlige årsaker var dette noe Ludwig von Mises måtte revidere i det 20. århundre.

Von Mises var først disippel av Carl Grünberg, som tilhørte den tyske historiske skole, som mente at historiefaget var en sidegren til økonomifaget. Siden ble von Mises en Mengerianer.

Blant von Mises’ verker er Theory of Money and Credit, som kom i 1912, Human Action, Socialism, som kom i 1922, og Theory of History. Han var i privat ansettelse hele sitt liv. Han jobbet riktignok ved et offentlig universitet i New York, men dét gjorde han gratis.

Von Mises reviderte Mengers verditeori. Menger mente at verdi ikke hadde noe med valg å gjøre, men dette var ifølge von Mises feil. Von Mises formulerte en idé om at forbrukerne er kapitalismens sanne fortjenestemottager. Han skrev også om økonomien i kjønnsrelasjoner.


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting