« Lady Thatcher 80 år | Main | USA: Idéer er 42% av GDP »

Kunnskapsutvandring svekker norsk konkurranseevne

Teknisk Ukeblad mener Norge har et problem med kunnskapsutvandring. Norge har en nettoeksport av studenter. Kun 20 % av UDIs kvote for ”fri” innvandring av kompetansemennesker er benyttet. Blant annet fører et likelønnsregime til at kompetansemennesker ikke kommer til landet og til utvandring.


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting