« Rød-grønn regjeringsplattform | Main | Kunnskapsutvandring svekker norsk konkurranseevne »

Lady Thatcher 80 år

Lady Thatcher Tidligere statsminister Rt Hon Lady Thatcher, Baroness of Kesteven fyller 80 år i dag. Farmann slutter seg til gratulantene.


Det er få statsministere forunt å få en egen ideolgi oppkalt etter seg. Thatcher har etterlatt seg en stolt arv som i dag videreføres av statsminister Tony Blair.

Det var med stor iver at Thatcher etterfulgte Heath som leder for det konservative partiet 1975. Etter 4 år som opposisjonsleder vant hun valget 1979 og vant valgene 1983 og 1987. Hun utviklet et nært samarbeid med USAs tidligere president Ronald Reagan og sammen bidro de til kommunismens sammenbrudd. Hun fikk Storbritannias økonomi på fote, kjempet en hard kamp mot fagforeningene som var en trussel mot britisk økonomi, vant krigen mot Argentina over Falklandsøyene og var en knallhard motstander mot Europas Forente Stater.

Thatcher vil gå inn i historien som en av tidenes største statsledere.

Vi gratulerer!

Comments

Her kan dere lese mer om The Great Lady

http://www.margaretthatcher.org/archive/mt80.asp

Bare å gratulere her!

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting