« Intervju: Jan Petersens testamente | Main | The Internet and the future of TV »

Lars Ohly slutar kalla sig kommunist

Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly har från och med nu bestämt sig för att inte längre kalla sig kommunist. Det rapporterar Agenda i SVT.

Ohlys beslut kommer efter intensiv debatt, inte minst inom det egna partiet.

-Jag trodde inte att det skulle vara ett stort problem med begreppet när jag tillträdde, säger Lars Ohly, som erkänner att han felbedömt saken.

Ohlys beslut att inte längre kalla sig kommunist ska göra det lättare att få ut vänsterns politik, säger han.

Comments

Lars Ohly var tvunget til å si at han ikke lenger vil kalle seg kommunist, Vänsterpartiet er ifullt opprør preget av dårlige meningsmålinger og avhopp fra partiledelsen og riksdagsgruppen.

Når kommer turen til SV? Der har vi jo radarparet Lysbakken/Fiskaa, som erklærer seg for revoliusjon, samt opphevelse av eiendomsretten, og de hevder å basere seg på marxistisk ideologi.
Men Ola Dunk ser ikke ut til å reagere.
Bjørn Rosengren (tidl næringsminister i Sverige)sa: Norge - den siste sovjetstat.

MVH
PAR

Det som skjer i SV er ganske sært, nå ser det ut til at venstresiden får inn sin kandidat som nestleder (Audun Lysbakken) og partisekretær (Ingrid Fiskaa) for at de skal være opposisjon mot sitt eget parti i regjering (sic!)

http://www.dagbladet.no/nyheter/2001/03/15/247486.html
Fredspris til Castro?

Den siste skapkomunist
Stortingsrepresentant Hallgeir Langeland (SV) vil gi fredsprisen til Castro.
Halgeir Langeland sammenlignet i samme pressekonferanse USAs nærvær i Irak med tyskernes okkupasjon av Norge under siste verdenskrig. Dersom denne sammenligningen er riktig, betyr dette følgende: 1) Adolf Hitler var en demokrat som ønsket å innføre demokrati i Norge. 2) Norge var før okkupasjonen et diktatur som ble styrt av en tyrannisk og psykopatisk despot (kong Haakon?).

Alle vet at dette bare er tull. Sannheten er imidlertid følgende: 1) Hitler var ikke demokrat, ei heller Saddam Hussein. 2) I Norge var det demokrati før okkupasjonen, og Norge ble ledet av en folkekjær konge. Irak ble ledet av en forhatt og for verdensfreden meget ustabil og upålitelig despot. Tyskerne fjernet demokratiet i Norge, amerikanerne innførte demokratiet (om enn noe skrøpelig, foreløpig) i Irak.

Med andre ord: Langelands sammenligning stemmer overhodet ikke verken med historien eller virkeligheten. Men SV fortsetter likevel ufortrødent å pøse på med sin desinformasjon i god, gammel KGB-stil. Mottoet er: Om bare løgnen gjentas ofte nok, kommer snart alle til å tro på den.


NKPs 24. landsmøte 31. mars til 1. april 2001 er glad for at stortingsrepresentant Hallgeir Langeland har fremmet forslag til Nobelkomiteen om at Fredsprisen 2001 tildeles Fidel Castro og det cubanske folk. Vi henstiller til folk, institusjoner og organisasjoner både i Norge og utlandet om å arbeide for at Fidel Castro og det cubanske folk blir tildelt Nobels Fredspris.SVs desinformasjon
http://www.nkp.no/artikler/2001/04/nobelfidel.html

Langeland har nylig sammenlignet USAs nærvær i Irak med tyskernes okkupasjon av Norge under siste verdenskrig. Dersom denne sammenligningen er riktig, betyr dette følgende: 1) Adolf Hitler var en demokrat som ønsket å innføre demokrati i Norge. 2) Norge var før okkupasjonen et diktatur som ble styrt av en tyrannisk og psykopatisk despot (kong Haakon?).

Alle vet at dette bare er tull. Sannheten er imidlertid følgende: 1) Hitler var ikke demokrat, ei heller Saddam Hussein. 2) I Norge var det demokrati før okkupasjonen, og Norge ble ledet av en folkekjær konge. Irak ble ledet av en forhatt og for verdensfreden meget ustabil og upålitelig despot. Tyskerne fjernet demokratiet i Norge, amerikanerne innførte demokratiet (om enn noe skrøpelig, foreløpig) i Irak.

Med andre ord: Langelands sammenligning stemmer overhodet ikke verken med historien eller virkeligheten. Men SV fortsetter likevel ufortrødent å pøse på med sin desinformasjon i god, gammel KGB-stil. Mottoet er: Om bare løgnen gjentas ofte nok, kommer snart alle til å tro på den.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting