« Nobels fredspris 2005 går til IAEA og Mohamed ElBaradei | Main | Kommentar: Valg i ”verdens beste land” »

Menneskehetens endelikt?

Gammaglimt kan bli vårt Armageddon (Bergens Tidende).

Comments

Knut Jørgen Røed Ødegaard holdt for et par-tre år siden et populærvitrenskapelig foredrag i Realistforeningen på Blindern, der temaet nettopp var gammaglimt, og han nevnte også dette med stjernebildet Svanen.
Men så vidt jeg husker sa han også noe om at slike eksplosjoner var retningsorienterte, og hadde størst ødeleggende effekt dersom et glimt skulle få en fulltreffer på jordkloden.
Men han antydet også at et slikt glimt neppe var nær forestående. Så vi kan antagelig slappe av og dø av andre årsaker, så får våre etterkommere heller ta den bekymringen.

MVH
PAR

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting