« Secret tracking codes in laser printers cracked | Main | Where's My Avian Flu Shot? »

NHH's magasin Silhuetten #3 2005

Norges Handelshøyskoles magasin Silhuetten (#3 2005) byr på interessant lesning. NHH forskere mener Konkurransetilsynet bør stoppe Chess salget og Civitas Dag Ekelberg skriver om skatter. (NHH Silhuetten #3 2005 i PDF format.)

Comments

Dessverre har de samme sosialdemokratiske ideene om at konkurranse kan styres av staten slik at man oppnår en "perfekt modell" også vunnet innpass blant yngre samfunnsøkonomer på NHH.

Jeg vil fastholde det jeg har hevdet tidligere, at Chess-salget ikke vil få noen langsiktig priseffekt slik mange synes å frykte. Idar Vollviks inntreden i mobiltelefonmarkedet beviser jo nettopp dette. Jeg har også drøftet prisdannelsen i et marked dominert av et duopol på Farmanns Forum, og av dette ser man at det ikke vil kunne skje noen vilkårlig prisvekst, hvilket også er intuitivt opplagt.

Artikkelen i Silhuetten er forfattet av Kenneth Fjel og Øystein Foros.
Fjell er forsker ved intitutt for regnskap og revisjon på NHH og han har publisert papers på temaet "mixed oligopoly" , og konkurranseutsetting. Sistnevnte har jo flere tivlsomme trekk ved seg og er ingen egentlig privatisering. Jeg finner ingen papers som analyserer
en case a la den vi nå står over for: Tre mobilselskaper blir til to, og dette vil bety at prisene går opp x%. Fjell er forøvrig aktiv i Høyre.

Foros er forsker ved samfunnsøkonomisk intitutt, NHH og har publisert artikler innen bla om temaer innen bredbådsmarkedet. Heller ikke han ser ut til å ha behandlet spørsmålet direkte om hva vil skje med sprisnivået om.. osv.

At de to forskernes vitenskapelige publikasjoner er bra, er jeg ikke i tvil om.
Men jeg tror ikke at de kan uttale seg med beviskraft om hva som vil skje hvis Chess-salget går i orden. De har full anledning til å anta visse ting, men disse antagelsene må stå for deres regning. Jeg har skrevet en artikkel på Dyrk Mammon om temaet Powertrends, som viser hvilken usikker fremtid late feite duopolister går imøte om de ikke passer nøye på hva de driver med. Duopol er ingen trussel mot kundene, de er i stedet en trussel mot seg selv, om de ikke betjener kundene så dårlig at market entry blir lett. Innen fagfeltet foretaksstrategi har man en retning som kalles The Resource Based View. Dette går ut på å tilby produkter som har slike fordeler at det er vanskelig
å komme inn i markedet. Og jeg kan love at et høyt prisnivå IKKE er en av disse fordelene.
Det er tull å blande seg inn i Chess-salget.
Men noen synes kanskje det er forjævlig at Vollvik skal bli så stinkende rik av dette.
Og så ruller man fram en arme av vikarierende argumenter, særlig "stakkars kunder som nå blir flådd av kraftige prisøknionger".

Et annet viktig spørsmål er dette: Hvorfor i all verden skal man være gründer i Norge dersom det kommer løpende en hel hønsegård at passe-på-tanter når man vil ta gevinsten på sitt vellykkede prosjekt?
Det er idioti å være gründer i Norge. Ikek finn på det. Dra UT!

Politikere og førsteamanuensiser har ingen oppskrift på hvordan de skal "øke konkurransen". Det eneste de har oppskrift på er hvordan de skal konsververe rådende strukturer i markedet, ved å forhindre dynamikk gjennom å forby bedriftsoverdragelser.
Norge er rene Molboland.

MVH
PAR


Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting