« Watch The Birdie | Main | Hvordan kommunistene styrer Tyskland »

Sir Malcolm Rifkind trekker seg fra lederkampen

Sir Malcolm Rifkind trekker seg fra lederkampen.

Etter at Sir Malcolm Rifkind har trukket seg fra lederkampen i det britiske konservative partiet gjenstår følgende kandidater

David Davis
Kenneth Clarke
David Cameron
Liam Fox

Comments

Så kandidatene på TV, ingen av dem imponerte. Den yngste av dem har dog energi og sikkert potensiale. Ellers virker partiet dødt.
Kanskje britenes Tory og vårt eget Høyre begge har mistet sitt eksistensberettigende som store ledende partier? De har på mange måter gravd sine egne graver de seneste årene.
Perhaps the middle road has come to an end?

Jeg håper på Liam Fox, selv om det nok er lite sannsynlig.
David Davies vil være et brukbart valg, og er også favoritt til å vinne.

Så lenge Ken Clarke ikke vinner blir jeg fornøyd...

BBC har en grei oversiktsside her:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_depth/uk_politics/2005/conservative_leadership_contest/default.stm

Rise to the occation.
Spørsmålet er jo som alltid om en god leder er en god leder uansett, eller om gode ledere skapes. Dersom riktig mann velges, kan han benytte anledningen til å bli en ”great leader”, selv om vi ikke ser det i dem i dag.
Likevel er vi skeptiske.


Erna blir nok uansett aldri en stor leder.

Virker som om det går mot en lederkamp mellom David Davis og David Cameron.

Fristen for å nominere kandidater går ut i dag, og første votering hos parlamentsmedlemmene er tirsdag neste uke, med ny votering neste torsdag. Deretter gjenstår to kandidater, og voteringen legges til medlemmene.

Ny leder annonseres 6. desember

I dag har det vært votering og Kenneth Clarke er slått ut.

Dermed går David Davis, Liam Fox og David Cameron videre til ny runde torsdag.

I dag har det vært ny runde med votering og Liam Fox er slått ut.

Dermed går David Davis og David Cameron videre til medlemmene.

Ny leder annonseres 6. desember.

Farmann kommer tilbake med fyldig kommentar når ny leder er på plass.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting