« Spanskesyken fra 1918 er gjenskapt | Main | Nobels fredspris 2005 går til IAEA og Mohamed ElBaradei »

Skattelistene sluppet

Offentliggjøring av skattelistene er en fryktelig barokk uting og bør avsluttes. Når de likevel er lagt ut gir det selvfølgelig mye interessant informasjon.

Skatteetatens søkeside.

Comments

Barokk uting er en moderat måte å ordlegge seg på.

Denne sosialpornoen bør stoppes, dette skal ikke offentligheten få fråtse i.

Dette er en sak mellom skatteyter og skatteetat.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting