« Sissener advarer mot utlendinger | Main | Spår eksplosjon av merkevarer på nett »

Med buksene oppe: Belte, buksesele og sikkerhetsnål

Warren Wicklund har levert elendig avkastning i fjor og i år mens børsen har gått som en kule. Warren Wicklund steg 3,7% i fjor og 1,9% så langt i år, mens Oslo Børs har gått 38% i år. "Vi har tatt for lav risiko" sier Peter Warren og forteller at de nå har fått inn nye forvaltere. Farmann kommentar: At de har tatt for lav risiko er åpenbart. Det interessante spørsmålet er hvorfor og hvordan de har tatt lav risiko, og om begrunnelsen for dette har endret seg. Warren har i media fremstått som forfriskende forsiktig, han har et internasjonalt perspektiv som er mer nøkternt enn det til tider skummende norske markedet. Det blir en svært vanskelig situasjon å være fondsforvalter i en slik situasjon, markedet krever overavkastning, men markedet kan samtidig ha overreagert. Forvalteren blir da fort presset av kapitaleierne til å ta høyere risiko enn han selv mener er riktig. Spesielt er dette farlig på toppen av et marked slik som i dag. Dersom markedet kollapser, vil Warren Wicklund antagelig stå imot tapet bedre enn de fleste andre, men dét er det ingen som ser så lenge kollapsen ikke kommer. Warren har snakket mye om billige forsikringspremier i opsjonsmarkedet, at man har kunnet kjøpe billige opsjoner for å forsikre seg mot tap. Vel, disse forsikringene koster også penger og forfaller verdiløse når korreksjonen ikke kommer. Man kan være forsiktig gjennom å kjøpe forsiktige aksjer, eller kjøpe forsikringer, Warren Wicklund er tatt "med buksene oppe", med belte, seler og sikkerhetsnål.

Comments

Det er et ordtak fra journalistikken som sier at "man skal aldri la fakta komme i veien for en god historie". Redaktør Steinar Grini i Finansavisen passer seg vel for ikke å komme i konflikt med dette ordtaket i dagens utgave av Finansavisen.

Tidlig i livet lærer de fleste av oss om relevante sammenligninger. Epler skal sammenlignes med epler, bananer med bananer osv. Slik er det også i finans. Aksjefond sammenlignes med aksjeindekser, pengemarkedsfond med pengemarkedsrenten og hedgefond med hedgefondindeksen. Det finnes med andre ord relevante referanseindekser (benchmarks) for de fleste aktivaklasser. Det er et ordtak fra journalistikken som sier at "man skal aldri la fakta komme i veien for en god historie". Redaktør Steinar Grini i Finansavisen passer seg vel for ikke å komme i konflikt med dette ordtaket i dagens utgave av Finansavisen.

Oslo Børs har siden bunnen i 2003 og frem til i går steget 215%. Den relevante sammenligningen blant WarrenWicklunds fond ville være aksjefondet WarrenWicklund Alpha som i samme periode har steget 262%. Vårt globale aksjefond har i samme periode steget 86%, mens Verdensindeksen for aksjer (MSCI World) er opp 55%. WarrenWicklund Teknologi har i nevnte periode steget 158%, mot MSCI Technology opp 39%. Alle ville være relevante sammenligninger, men dette er neppe hva redaktør Grini ønsker. Det er like irrelevant å sammenligne avkastningen på et globalt hedgefond med det norske aksjemarkedet som det er å sammenligne pengemarkedsfond og aksjefond. Risikoen er helt forskjellig, og det samme er målsetningen.

Hedgefond skal verne om investorenes verdier når man ikke betales for å ta risiko og satse når man betales godt for å ta denne risikoen. I perioder hvor man får dårlig betalt for å ta risiko vil hedgefondenes avkastning naturlig gå ned. Fallende kredittspreader og volatiliteter har de senere årene vist at man betales stadig mindre for å påta seg risiko. Det hører faktisk til sjeldenhetene at man har fått så lite som nå betalt for å påta seg risiko, noe vi klart ser komme til uttrykk nå som aksjeinvestorer igjen blir klar over at det faktisk finnes risiko med aksjer og 25-30% av deres verdier forsvinner over natten.

Samtidig kunne det være fristende å være langsiktig et øyeblikk. Da vil man se at hedgefondsindeksen, målt fra 1980, er opp 4900%. Oslo Børs, målt med MSCI Norway, er i samme periode opp 746%, mens MSCI World Index er opp 811%. Uten relevanse har imidlertid det globale hedgefondet WarrenWicklund Multi-Strategy slått sistnevnte indeks med 7% siden oppstart.

Den relevante referanseindeksen vil være den globale hedgefondindeksen HFRX. Siden oppstart har WarrenWicklund Multi-Strategy i gjennomsnitt slått denne med 2 prosentpoeng årlig. Neppe verdt en forside, og man kunne med god vilje tro at redaktør Grini ikke hadde disse opplysningene. Dessverre er ikke dette tilfelle, da han forut for sitt oppslag fikk all denne informasjonen og en god del mer. Han lot imidlertid ikke disse fakta komme i veien for det han ønsket skulle stå.

Vennlig hilsen
WarrenWicklund

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting