« Thorbjørn Jagland blir stortingspresident | Main | Farmann kjører inn nytt publiseringssystem »

Teori & historie i et "østerriksk" perspektiv

Denne skribent var for kort tid siden på et seminar i København i regi av Copenhagen Institute om det som gjerne kalles den østerrikske økonomiske skole.

Ett foredrag handlet om praxeologi – eller den ”østerrikske” metode. Praxeologi er kort fortalt læren om menneskelig handling. Et annet foredrag handlet om teori og historie innen den ”østerrikske” skole. Begge foredrag ble holdt av professor dr. Hans-Hermann Hoppe.

Den østerrikske metode går ut på at man ikke kan eksperimentere for å finne ut om menneskelig handling fordi eksperimentene påvirker menneskene. Økonomisk vitenskap har lite med fysikkvitenskap å gjøre. Logikk ble satt opp mot fysikk i den forstand at man kan resonnere seg frem til praxeologiske lover, mens for å komme frem til fysiske lover må man utføre eksperimenter. En rekke eksempler på ”hypoteser” som det er meningsløst å teste i felten, ble trukket frem. Ett eksempel er at det ikke er mulig å fastsette priser uten et marked. Det kan man si forut for erfaringen – eller à priori. Denne ”à priori”-holdningen er kanskje det som andre økonomer har vanskeligst for å svelge. Det er imidlertid åpenbart at en ball ikke kan være helt rød og helt blå samtidig. Man trenger ikke utføre noe eksperiment for å bevise dette.

Uttrykket ”dét kunne jeg funnet ut uten å forske” har denne skribenten hørt minst én gang, og det foregår nok mye ”forskning” med støtte fra Norges forskningsråd hvor det søkes empirisk bevist eller motbevist teorier som det er ganske meningsløst å teste empirisk. Var forståelse for den østerrikske tankegang større, kunne vi kanskje spart oss for mye.

Ludvig Holbergs Erasmus Montanus ga en god beskrivelse på meningsløs resonnering:

En sten kan ei flyve. Mor Nille kan ei flyve. Ergo Mor Nille er en sten.

Ved å se på data kan man nok empirisk ”bevise” at New York Stock Exchange følger Oslo Børs, men det motsatte er nok mere nærliggende å tro. Det er som den store mester Ibsen sa – at når utgangspunktet er som galest blir resultatet orginalest.

Foredraget om teori og historie var ganske relatert til foredraget om praxeolgi. Et uttrykk som gikk mye blant noen av de danske tilhørerne var ”post hoc ergo procter hoc” – og dette betyr efter dette derfor på grunn av dette. Foredragsholder mente det er relativt enkelt å rapportere om historiens gang, men at tolkning av historien er ganske mye vanskeligere.

Foredragsholder trakk blant annet frem et eksempel med 3 variabler, nemlig levestandard, skattenivå og antall lovreguleringer. Alle disse variablene hadde relativt sett lavere verdi i det 19. århundre enn i det 20. Dette åpner for tolkningen at den høye levestandard er følge av det høye skattenivået og det høye antallet lovreguleringer. Her er det åpent for feiltolkninger. Ifølge ”østerrikerne” må man bruke teori for finne ut om man har med ”på grunn av” eller ”på tross av” å gjøre. Flere eksempler på feiltolkninger – ifølge foredragsholder – ble gitt.


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting