« Idar Vollvik omfattende intervju i VG | Main | Mingling og personvern »

Tjenesteinnovasjon i vår tid

I disse dager samles 150 forskere på Soria Moria til den første norske konferansen om tjenesteinnovasjon. Til konferansen er kommer blant annet Jim Spohrer fra IBM i California som også gjestet First Tuesday arrangementet denne uken. Sphorer kan fortelle at IBM nå mener en av de neste store revolusjonene i næringslivet vil komme innen service næringen. IBM går faktisk så langt som å etterlyse en ny akademisk disipin innen service science. Det er ikke uhørt for IBM å ønske nye akademiske disipliner, i sin tid etterlyste, skapte eller "definerte" Thomas Watson yrket og den akademiske disiplinen computer science.
Spohrer sier verden nå er blitt ett eneste stort service nettverk, han etterlyser samtidig innovasjon innen både det å skape og levere tjenester. Det er en rekke utfordringer for å gjennomføre dette, man må bli flinkere til å definere, standardisere og integrere tjenester.
Spohrer forteller at serviceutvikling i dag blir underprioritert i bedrifter forde man ansert at avkastningen på service utvikling er lav. Dette mener Spohrer er forde vi ennå ikke helt forstår dynamikken innen service utvikling og at når vi knekker den koden kan få en eksplosiv vekst av verdiskaping innen service næringen.


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting