Henry Hazlitt om misunnelse

Henry HazlittLudwig von Mises Institute har nylig republisert en artikkel av Henry Hazlitt (1894-1993) fra The Freeman fra mars 1972. Hazlitt er mest kjent for Economics in One Lesson – oversatt til norsk som Økonomi på 1-2-3.

Hazlitt skrev i denne artikkelen om misunnelse, og han støttet Alexis de Tocqueville i hans syn at den franske revolusjon ikke kom fordi det var så mange franskmenn som hadde det så forferdelig. Det dreide seg om misunnelse ifølge artikkelen. Hazlitt sammenligner også den franske revolusjons agitatorer med senere tids ”limousine liberals.”

Hazlitt avslutter med:

[W]e should never take governmental measures merely for the purpose of trying to assuage the envious or appease the agitators, or to buy off a revolution. Such measures, betraying weakness and a guilty conscience, only lead to more far-reaching and even ruinous demands. A government that pays social blackmail will precipitate the very consequences that it fears.

Artikkelen kan leses her.

Share
This entry was posted in Politikk. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

One Comment