Kindergulagene best til å oppdra barn?

statsråd Djupedal”Vår” utdanningsminister uten høyere utdannelse mener kindergulagene er best til å oppdra barn (Dagsavisen).

Kan dét være fordi barn der lærer at ”inni er vi like”?

Når var det vi sist så et barn eller en ungdom med oppdragelse – ikke bare ”oppdragelse”?

Karen De Coster har et ganske annet syn på kindergulagene enn nevnte statsråd.

Share
This entry was posted in Satire. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.