Krisen i Frankrike

Alexis de TocquevilleMogenbladet har skrevet om opptøyene i Frankrike og mener at det dreier seg om fattigdom.

Det kan derfor være på sin plass å påpeke at Farmann tidligere har referert Henry Hazlitt, som advarte mot å ”kjøpe seg ut av revolusjoner.” Hazlitt bygget i denne sammenheng i stor grad på Alexis de Tocqueville. De Tocqueville er mest kjent for sin Démocratie en Amérique, men i denne sammenheng er hans L’ancien régime et la révolution mere aktuell.

Bloggen The Monarchist trekker frem Edmund Burke med hans refleksjoner over den franske revolusjon og Roger Scruttons oppfølging i forbindelse med de parisiske opptøyer i 1968.

Kanskje er tiden inne for å henvende seg til tenkere som de Tocqueville, Burke, Scrutton og Hazlitt istedenfor alle de moderne ”tenkere&#8221 som mener vi må ”forstå” opprørsungdommen?

Document.no må berømmes for sitt kritiske blikk på dekningen av situasjonen i Frankrike med flere saker, deriblant et forslag om at det er journalister og redaksjoner som bør gå av – ikke statsråd Sarkozy.

Share
This entry was posted in Europa, Samfunn. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.