« Ågerpriser og orkaner | Main | Free Tirade »

Bad Moon Rising

Comments

Vet ikke om det var en ren tilfeldighet, men likevel meget vellykket i lys av innholdet i min kommentarartikkel om Rock'n' roll-fenomenet, hvor også gruppen "Creedence Clearwater Revival" nevnes - sånn en passant. Som enkelte vil erindre: En av gruppens aller største slager-suksesser hadde nettopp titelen "Bad Moon Rising".
Med vennlig hilsen,
Odd Gunnar Skagestad.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting