« The 25 Most Influential Hispanics in America | Main | Krisen i Frankrike »

Den liberale stat: Et ideal

Egil BakkeEgil Bakke har nylig skrevet en rapport med denne tittel og med undertittel Den personlige frihets kår i den store styringsstaten. Rapporten er utgitt av Civita, og den ble lansert på et lunchseminar torsdag denne uken.

Rapportens sammendrag lyder:

Politiske myndigheter disponerer i Norge i dag mer enn halvparten av landets inntekter. De er landets suverent største arbeidsgiver og vår største kapitalist. De styrer landet både ved lover og bevilgninger. [Rapporten] tar for seg fire forskjellige områder der styring utøves; Det er for det første politiske tiltak for å rette opp markedsimperfeksjoner, for det andre tiltak for å skape et sosialt sikkerhetsnett, for det tredje fordelingspolitiske tiltak og endelig tiltak som har til formål å styre landet mot spesifikke mål.

Hovedformålet med utredningen er å drøfte i hvilken grad denne politiske styring begrenser den personlige frihet. Utredningens konklusjon er at styringen alt i alt har medført en betydelig frihetsinnskrenkning, selv om de enkelte styringstiltaks effekter i så måte varierer betydelig.
Utredningen drøfter også i hvilken grad styringen har ført til at de mål som var begrunnelsen for den, er blitt oppnådd. Her er konklusjonen at styringstiltakene i stor grad – nesten alltid – har sviktet, i den forstand at målene med den ikke er blitt realisert. Ofte har man oppnådd det motsatte av det man tok sikte på.
Dette er politikerne i stor grad klar over. Det stilles derfor spørsmål ved hvorfor politikerne fører en politikk som både begrenser den personlige frihet og som samtidig ikke fører til de erklærte politiske mål. Svaret må være at politikken er fordelaktig for politikerne selv.
Avslutningsvis vises det til at velgere, når de først har fått sjansen, har sluttet opp om løfter om å begrense den store styringsstat og å reetablere den liberale rettsstat.

Egil Bakke er tidligere prisdirektør – senere konkurransedirektør. Han er en aktiv samfunnsdebattant. Han har forfattet flere artikler og bøker, deriblant Hvor mye politikk tåler Norge? Han har også redigert flere bøker.

Rapporten kan anskaffes hos Civita.


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting