« Blunkett quits after 'mistakes' | Main | .Com tidens store superparty gjennoppstår »

Google print goes in beta

I dag åpnet Google print sin site i beta. Google print tillbyr søk direkte i bøker og har som ambisjon å scanne inn alle verdens bøker. Disse ambisjonene har møtt kraftig motstand blandt forlag for forfattere, men mange er også positive.

www.print.google.com

Comments

Når man er positive til dette må vel det bety at man ikke anerkjenner opphavsrettigheter, at man ikke anerkjenner forfatters rett til å tjene penger på sitt verk, og at forlagene heller ikke kan ha en slik rett?
Det å drive forlag må etter hvert bli lite lukurativt, hvis hvem som helst bare kan ta for seg i bokhyllen og selv publisere innholdet på nettet - gratis. Og forfatterne, hva
med dem? De kan vel etter hvert bare sende sine manus til Google for gratis publisering,
og så får det heller bli forfatterens problem hva han skal leve av.

Jeg mener at det Google nå driver med er simpelt tyveri, og dette bør de knuses for.

MVH
PAR

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting