« Financial Times om Islendingene - "Norse code" | Main | Hvordan skal Tyskland komme seg? »

Henry Hazlitt om misunnelse

Henry HazlittLudwig von Mises Institute har nylig republisert en artikkel av Henry Hazlitt (1894-1993) fra The Freeman fra mars 1972. Hazlitt er mest kjent for Economics in One Lesson – oversatt til norsk som Økonomi på 1-2-3.

Hazlitt skrev i denne artikkelen om misunnelse, og han støttet Alexis de Tocqueville i hans syn at den franske revolusjon ikke kom fordi det var så mange franskmenn som hadde det så forferdelig. Det dreide seg om misunnelse ifølge artikkelen. Hazlitt sammenligner også den franske revolusjons agitatorer med senere tids ”limousine liberals.”

Hazlitt avslutter med:

[W]e should never take governmental measures merely for the purpose of trying to assuage the envious or appease the agitators, or to buy off a revolution. Such measures, betraying weakness and a guilty conscience, only lead to more far-reaching and even ruinous demands. A government that pays social blackmail will precipitate the very consequences that it fears.

Artikkelen kan leses her.

Comments

Hva med opptøyene i Frankrike nå? Er det også i bunn og grunn misunnelse?
The Trader

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting